Czy badania porównawczo-efektywne zagrażają spersonalizowanej medycynie

Amerykańska Ustawa o reinwestycji i odzyskiwaniu daje badaniom porównawczo-efektywnym (CER) duży wzrost finansowania w ciągu najbliższych 2 lat. Pomimo konsensusu, że potrzebna jest lepsza informacja o względnej skuteczności różnych interwencji medycznych w celu poprawy jakości i wartości opieki, niektórzy uważają CER ze sceptycyzmem. Niedawno partnerstwo na rzecz poprawy opieki nad pacjentem, koalicja 36 organizacji branżowych, rzeczników pacjentów i klinicystów, zgłosiło obawy, że CER nie weźmie adekwatnego pod uwagę indywidualnych różnic między pacjentami i może utrudnić opracowanie i przyjęcie usprawnień w opiece medycznej oraz stan zaawansowania w spersonalizowanej medycynie. 1 Kontrowersje te wynikają częściowo z postrzeganej sprzeczności między koncepcjami CER a spersonalizowaną medycyną. W CER analizuje się grupy pacjentów w celu porównania skuteczności alternatywnych strategii medycznych, mając na uwadze informowanie o decyzjach klinicznych i politykach wpływających na opiekę zdrowotną. Sama nazwa spersonalizowana medycyna sugeruje podejście do opieki oparte na osobach, a nie na grupach. Termin ten został użyty do opisania uwzględnienia cech takich jak wiek, współistniejące warunki, preferencje i przekonania w tworzeniu indywidualnej strategii zarządzania; wykorzystanie zaawansowanej indywidualnej informacji o genomie przy wyborze drogiego czynnika biologicznego; oraz rozwój terapii dostosowanych biologicznie do potrzeb pacjenta, takich jak dostosowane monoklonalne przeciwciała i szczepionki. Ale CER, daleka od przeszkadzania spersonalizowanej medycynie, oferuje sposób na przyspieszenie odkrywania najlepszych metod personalizacji, dostarczając więcej i lepszych informacji, dzięki którym można opracować strategię zarządzania dla każdego indywidualnego pacjenta.
Wybrane biomarkery genomowe. Być może najbardziej znanymi przykładami nowoczesnej spersonalizowanej medycyny są testy genomiczne zaprojektowane w celu ukierunkowania wyborów terapeutycznych (patrz tabela). Niektóre z nich są powszechnie uznawane za użyteczne, takie jak testowanie receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2, określanego także jako HER2 / neu) w celu wybrania pacjentów z rakiem piersi, którzy skorzystają z trastuzumabu i testowania mutacji KRAS w celu ustalenia, kto prawdopodobnie skorzysta z terapii hamujących receptor naskórkowego czynnika wzrostu. Jednak w większości dziedzin opieki medycznej medycyna genomowa miała niewielki wpływ – fakt, że niektórzy krytycy obwiniają płatników, twierdząc, że narzucają nierealistycznie wysokie bariery dowodowe, zanim zgodzą się płacić za badania genetyczne. Ale płatnicy często propagowali spersonalizowane podejście – na przykład, zwracając się do testów KRAS zanim FDA (Food and Drug Administration) w pełni je zaakceptuje. Prawdziwym wąskim gardłem jest często sama nauka: postęp w identyfikowaniu klinicznie ważnych wariantów genetycznych był powolny, ponieważ rzadko występowanie wspólnego wariantu znacznie zwiększa względne ryzyko poważnej choroby lub poważnej krzywdy spowodowanej leczeniem. Co więcej, tylko niektóre testy genomowe dostarczają klinicznie ważnych informacji. Na przykład, chociaż FDA poparło użycie testów genomowych do identyfikacji osób z wrażliwością na warfarynę, badania porównawcze wykazały, że testy dodały niewielkiej wartości w porównaniu z ostrożnym monitorowaniem międzynarodowego znormalizowanego stosunku.2 Mutacja chromosomowa 9p21.3 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. choroby u kobiet, ale ostatnie badanie wykazało, że znajomość jej obecności nie dodaje żadnej dodatkowej siły predykcyjnej do standardowych informacji o ryzyku.3
Największą przeszkodą w przyjęciu spersonalizowanych metod, takich jak badania genetyczne, jest jednak brak odpowiednio zaprojektowanych badań oceniających ich przydatność kliniczną.
[patrz też: skuteczne sposoby na opryszczkę, penirium skład, rybi kolagen ]

Powiązane tematy z artykułem: penirium skład rybi kolagen skuteczne sposoby na opryszczkę