Badanie nalezy przeprowadzac ostroznie

Badanie należy przeprowadzać ostrożnie. Rokowanie w mechanicznej niedrożności z zamknięcia światła jelita zależy od przyczyny choroby. Niedrożność powstała wskutek zatkania światła jelita ciałem obcym ustępuje po jego usunięciu . Leczenie w mechanicznej niedrożności z zamknięcia światła jelita powinno być przede wszystkim przyczynowe. Jeżeli niedrożność została wywołana przez czynnik, który może być usunięty bez zabiegu chirurgicznego (kamienie kałowe, żółciowe itd. ),rozpoczynamy od leczenia zachowawczego. W tym celu stosuje się lewatywy z jednego litra 5-890 roztworu chlorku sodowego, z 1/2-1 litra oliwy o ciepłocie 42° lub z 1-2 litrów wody i wybitnie ogranicza się żywienie, by nie dawać materiału do gnicia w części jelita powyżej przeszkody. Dla usunięcia zalegającej w jelicie zawartości ulegającej gniciu poleca się płukanie żołądka, powtarzane co 2-3 godziny. Zabieg ten sprzyja czasami ustąpieniu niedrożności, a prócz tego wywiera bardzo dobry wpływ na ogólny stan chorego przez zmniejszenie wzdęcia brzucha i samozatrucia oraz przez uspokojenie bolesnych, nadmiernych ruchów robaczkowych jelita. Wybitnie poprawiają ogólny stan chorego także przetwory makowca. Nie usuwają one jednak samozatrucia i dlatego należy unikać ich stosowania, gdyż mogą one wprowadzać w błąd chorego i lekarza co do niebezpieczeństwa choroby. [więcej w: penirium skład, kolejka sanatorium, rybi kolagen ]

Powiązane tematy z artykułem: kolejka sanatorium penirium skład rybi kolagen