Czy badania porównawczo-efektywne zagrażają spersonalizowanej medycynie ad

Często nie ma konsensusu co do najlepszego sposobu zaprojektowania i wdrożenia takich badań. Możemy niewiele wiedzieć o tym, jak test może poprawić stan zdrowia w typowych warunkach klinicznych. Są to właśnie rodzaje problemów, które CER ma rozwiązać. Jak dowodzili ostatnio przywódcy National Heart, Lung and Blood Institute, gdy zostaną zidentyfikowane związki między genotypem i wrażliwością na leki, konieczne będą badania oceniające kliniczne korzyści strategii zarządzania kierowanych przez gen. 4 Bez wiedzy na temat skuteczności tych strategii , lekarze nie mogą z łatwością zastosować ich lub przekonać pacjentów, że test jest warty kosztów z kieszeni. W przypadku testów, które ustalą, czy pacjent może odnieść korzyść z działania profilaktycznego dla raka, takiego jak tamoksyfen, błędny wynik może prowadzić do niepotrzebnego narażenia na skutki uboczne lub braku zmniejszenia podwyższonego ryzyka zachorowania na raka. Odpowiednio zaprojektowane badania mogą ujawnić, że test genomowy dodaje mało przydatnych informacji lub odwrotnie, że spersonalizowane podejście działa lepiej. Lekarze, uznając, że reakcje pacjentów na leczenie są różne, od dawna starają się podejmować decyzje dotyczące leczenia, które są tak istotne dla danego pacjenta, jak to możliwe. Czyniąc to, musieli zrównoważyć wyniki badań formalnych z oceną kliniczną: bez wskazówek dobrze zaprojektowanych badań, skrupuły lekarskie na temat skuteczności leczenia są często błędne, ale odpowiednie rodzaje badań nie zawsze były dostępne . Mogą nie być przeprowadzane wysokiej jakości badania leczenia, lub pacjent lub rozważane leczenie może różnić się w istotny sposób od tych już zbadanych.
Przez wiele lat epidemiologia kliniczna i dziedziny pokrewne starały się lepiej zrozumieć efekty leczenia na poziomie indywidualnym, analizując wpływ podgrupy i opracowując zasady przewidywania klinicznego. Jednak przy zbyt małej liczbie odpowiednio zaprojektowanych badań, lekarze, pacjenci i rodziny często nie mieli wskazówek, którzy pacjenci najbardziej skorzystają na strategii klinicznej. Być może najważniejszym celem CER jest poszerzenie i pogłębienie takich informacji, dostarczając narzędzi do dopasowywania opieki medycznej, dokładniej do indywidualnych pacjentów.
Chociaż metody CER nie są całkowicie nowe, inicjatywa federalna będzie wspierać badania, które są zarówno bardziej kompleksowe – obejmujące o wiele więcej terapii i warunków, jak i bardziej kompletne wyniki pomiarów – i bardziej istotne dla rzeczywistych klinicznych decyzji niż tradycyjne badania kliniczne. Na przykład, duże obserwacyjne bazy danych i połączone wyniki badań mogą być wykorzystane do uzyskania dodatkowych informacji na temat podgrup pacjentów korzystających z terapii. Niedawne badania wykazały, że śmiertelność była podobna u wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową, leczonych za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub chirurgii pomostowania tętnic wieńcowych. Jednak wyniki różniły się znacząco w zależności od wieku: śmiertelność była znacznie niższa w przypadku zabiegów chirurgicznych wśród pacjentów w wieku 65 lat i starszych, a niższa z PCI u osób w wieku 55 lat lub młodszych.5 Informacje takie są ważne nie tylko dla pacjentów o różnych cechach ryzyka i warunki współistnienia, ale dla kobiet, członków grup mniejszościowych i innych, którzy historycznie byli niedostatecznie reprezentowani w badaniach klinicznych
[przypisy: anatomia gardła, radektomia, spodnie ciążowe allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: anatomia gardła radektomia spodnie ciążowe allegro