NIEDROZNOSC JELIT

NIEDROŻNOŚĆ JELIT (ILEUS) Postaci. Odróżnia się niedrożność jelit mechaniczną (ileus mechanicus), dynamiczną (ileus dynamicus) i mechaniczno-dynamiczną (ileus mixtus). Przez niedrożność jelit mechaniczną rozumie się taką, która zależy od mechanicznej przeszkody zamykającej światło jelita, przez dynamiczną- taką, która powstaje wskutek zaburzeń czynnościowych, znoszących w pewnym miejscu ruchy robaczkowe jelita. Toteż postać dynamiczną zwie się także niedrożnością jelit czynnościową (ileus functionalis). Postać mieszaną spostrzega się w późnym okresie niedrożności mechanicznej, gdy dołączą się czynniki wywołujące dodatkowo niedrożność. dynamiczną. 1. Niedrożność jelit mechaniczna (Ileus mechanicus) Odróżnia się dwie postaci niedrożności mechanicznej, mianowicie: l) niedrożność z zamknięcia światła jelita (ileus ex occlusione) bez udziału krezki; 2) niedrożność z ucisku z zewnątrz z równoczesnym zaciśnięciem także krezki jelita a) Niedrożność z zamknięcia światła jelita Przyczyny. Niedrożność, zależna tylko od zamknięcia światła jelita, może powstać ze zwężenia jelit, gdy ono ma charakter postępujący, ale też może rozwinąć się i ostro, gdy zwężone miejsce zostanie nagle zatkane przez twardy kał, ciało obce, kłębek glist itp. Prósz tej postaci wtórnej, spostrzega się także postać pierwotną, rozwijającą się bez poprzedzającego zwężenia jelita. Przyczyny ją wywołujące mogą działać od wewnątrz jelita (niedrożność wskutek zatkania, ileus obturatorius i od zewnątrz jego (niedrożność z uciśnięcia, ileus e compressione). [hasła pokrewne: radektomia, jelito biodrowe, kolejka sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: jelito biodrowe kolejka sanatorium radektomia