Po paru dniach do tych objawów dolaczaja sie wymioty

Po paru dniach do tych objawów dołączają się wymioty. Pojawiają się one tym później, im dalszy jest niedrożny odcinek jelita. W niedrożności pętli bardziej oddalonej od żołądka pierwsze wymioty nastają nieraz dopiero po 5 dniach i później. Chory wymiotuje początkowo zwykłą zawartość żołądkową. Wkrótce pojawia się domieszka żółci, a następnie wymioty kałowe (miserere). Wymiociny są bardzo obfite, zawsze płynne, brudnożółte, brunatne lub zielonawe, o przenikliwej cuchnącej woni. Woń kałową wymiocin tłumaczono dawniej przypuszczeniem, że wymiociny są zawartością jelita grubego, zarzuconą wstecznymi ruchami robaczkowymi jelita grubego do jelita cienkiego i do żołądka. Taką samą woń mają jednak wymiociny także w niedrożności jelita cienkiego. Woń zatem zależy od gnilnego rozkładu zalegającej w jelicie zawartości (miazgi pokarmowej oraz soków trawiennych). Wymiocin kałem o stałej spoistości w niedrożności jelit mechanicznej nie bywa. Tego rodzaju wymioty kałowe powinny zawsze nasuwać na myśl nie niedrożność jelit, lecz przede wszystkim przetokę żołądkowo-okrężnicza (jistula gastrocolica). [przypisy: fala uderzeniowa warszawa, sanatorium kolejka, diagnoza integracji sensorycznej ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza integracji sensorycznej fala uderzeniowa warszawa sanatorium kolejka