Powiklania pooperacyjne po zabiegach wykonanych z powodu tepych urazów i otwartych uszkodzen brzucha

Powikłania pooperacyjne po zabiegach wykonanych z powodu tępych urazów i otwartych uszkodzeń brzucha występują w następujących przypadkach: 1) jeżeli robimy operację w stanie wstrząsu; 2) jeżeli tracimy zbyt wiele czasu na ustalenie rozpoznania, jaki narząd uległ uszkodzeniu; 3) jeżeli nie usuwamy krwi z jamy otrzewnej przed przystąpieniem do systematycznej rewizji narządów jamy brzusznej; 4) jeżeli nie badamy szczegółowo dotykiem nie oglądamy wszystkich zakątków jamy brzusznej; 5) jeżeli nie kontrolujemy stanu dróg żółciowych w uszkodzeniu wątroby; 6) jeżeli w operacji wycięcia śledziony ujmujemy podwiązką wraz z szypułą część ogonową trzustki; 7) jeżeli w przypadku dużych zrostów śledziony, którą musimy wyciąć, nie pod- wiązujemy najpierw tętnicy śledzionowej w odcinku ponad trzustką; , 8) jeżeli nie sączkujemy zszytej trzustki i nie obniżamy jej czynności wydzielniczej przez podanie atropiny; 9) jeżeli w przypadku krwawienia rany nerki usiłujemy ująć na ślepo naczynia kleszczykami naczyniowymi poprzez ranę otrzewnej; 10) jeżeli w przypadku krótkiej szypuły nerkowej nie pozostawiamy . na kikucie szypuły nieco tkanki nerkowej, by uniknąć spełznięcia podwiązki; [hasła pokrewne: perforacja zęba, spodnie ciążowe allegro, sanatorium kolejka ]

Powiązane tematy z artykułem: perforacja zęba sanatorium kolejka spodnie ciążowe allegro