Randomizowana próba Rosuwastatyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 7

Różnica ta jest o 24% większa niż różnica w częstości 0,59 zdarzenia na 100 osobo-lat, które obserwowano w przypadku pierwotnego pierwotnego układu sercowo-naczyniowego.25 Szacowana liczba pacjentów potrzebujących leczenia przez 4 lata w celu zapobieżenia wystąpieniu jednego epizodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub jednego pierwotny punkt końcowy układu sercowo-naczyniowego wynosi 26, a liczba przewidywana potrzebna do leczenia przez 5 lat wynosi 21 lat. Liczby te są mniejsze niż szacowane liczby potrzebne do leczenia przez 4 lata i przez 5 lat, aby zapobiec pierwotnemu tylko końcowemu punktowi sercowo-naczyniowemu (31 i 25 , odpowiednio) .25 Spośród 94 uczestników, u których rozwinęła się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, 21 zmarło 30 marca 2008 r. (14 w grupie placebo). Łącznie 320 uczestników grupy rozuwastatyny miało pierwsze wydarzenie sercowo-naczyniowe lub żylną chorobę zakrzepowo-zatorową lub zmarło w porównaniu z 483 uczestnikami w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,66, 95% CI, 0,57 do 0,76, p <0,001). Gdy rozważano ten złożony punkt końcowy, liczbę pacjentów potrzebnych do leczenia przez 4 lata w celu zapobiegania jednemu zdarzeniu oszacowano na 23, a liczba potrzebna do leczenia przez 5 lat wynosiła 18 lat.
Zdarzenia niepożądane
Częstość monitorowanych zdarzeń niepożądanych i innych zgłaszanych zdarzeń niepożądanych będących przedmiotem zainteresowania w dwóch grupach badanych była wcześniej zgłaszana.25 W szczególności krwawienie zgłoszono jako zdarzenie niepożądane u 258 uczestników przydzielonych do rozuwastatyny i 275 uczestników przypisanych do grupy placebo (P = 0,45).
Dyskusja
W tym badaniu z dużej, randomizowanej próby początkowo zdrowych mężczyzn i kobiet, leczenie 20 mg rozuwastatyny na dobę wiązało się ze znacznym zmniejszeniem występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Obserwowany efekt leczenia był podobny i niezależny od wcześniej obserwowanego wpływu na zdarzenia tętnicze. Widoczna korzyść była również podobna, bez względu na to, czy żylna choroba zakrzepowo-zatorowa była prowokowana czy niesprowokowana. Korzyść była nieco większa tylko dla punktu końcowego zakrzepicy żył głębokich niż dla punktu końcowego zatorowości płucnej. Spójne efekty obserwowano w podgrupach, przy czym zauważalna korzyść obserwowana była w podgrupach wysokiego ryzyka starszych uczestników i osób o podwyższonym obwodzie talii.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest powszechna, trudna do zdiagnozowania i kosztowna w leczeniu, a często powoduje niewydolność żylną i przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne; w związku z tym potrzebne są strategie zapobiegawcze, które mają akceptowalne koszty i skutki uboczne. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród uczestników badania JUPITER – 94 obserwowane przypadki – była podobna do udaru śmiertelnego lub nieinwazyjnego (97 przypadków) oraz zawału mięśnia sercowego kończącego się zgonem lub zgonem (99 przypadków) .25 To stwierdzenie jest zgodne z szacunkami populacyjnymi z Rochester County, Minnesota, 28, która wykazała, że występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej było podobne do udaru, oraz z regionu brzeskiego we Francji, 29, który wykazał, że częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej była podobna do zawału mięśnia sercowego.
W badaniu JUPITER zaobserwowaliśmy niewielkie dowody wzrostu odsetka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród uczestników grupy placebo, u których poziom cholesterolu LDL lub trójglicerydów przekraczał określone wartości graniczne lub u tych, u których poziom cholesterolu HDL był niższy niż określone wartości graniczne.
[więcej w: internista wikipedia, leczenie kanałowe warszawa, skuteczne sposoby na opryszczkę ]

Powiązane tematy z artykułem: internista wikipedia leczenie kanałowe warszawa skuteczne sposoby na opryszczkę