Rane pecherza zaszywamy szwem dwupietrowym

Ranę pęcherza zaszywamy szwem dwupiętrowym, zamykając otwór szwami katgutowymi z pozostawieniem szczeliny dla przepuszczenia cewnika Pezzera . Żeby zapobiec wciągnięciu w głąb ściany pęcherza, ostatni szew węzełkowy przeprowadzamy przez brzusiec mięśnia prostego; błony śluzowej pęcherza nie zszywamy i kończymy zabieg luźną tamponadą przestrzeni przedpęcherzowej oraz częściowym zszyciem rany skórnej . Szwy pęcherza przecinaj ą z reguły tkanki, jeżeli rana jest rozległa a brzegi jej postrzępione. W takim przypadku rezygnujemy raczej ze szwu i wprowadzamy dren gumowy grubości kciuka, który nie powinien dotykać dna pęcherza, gdyż ulega wówczas łatwo zatkaniu; po przymocowaniu drenu szwem do skóry wypełniamy luźno gazą wioformową przestrzeń przedpęcherzową. [przypisy: kolejka sanatorium, problemy z pamięcią u dzieci choroby, kolejka sanatorium Poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: kolejka sanatorium perforacja zęba problemy z pamięcią u dzieci choroby