Zaopatrzenie uszkodzenia jelita grubego

Zaopatrzenie uszkodzenia jelita grubego. Szew powinien być zrobiony bardzo starannie, gdyż zawartość jelita grubego jest szczególnie zakaźna; na powikłanie zakażeniem są narażone najbardziej przypadki po zeszyciu pozaotrzewnowym jelita grubego. Uszkodzenie ściany jelita pokrytego otrzewną. Po dokładnym osłonięciu gazą wolnej jamy otrzewnej zaszywamy ranę szwem dwupiętrowym w kierunku poprzecznym do osi jelita i jeżeli chodzi o rany niewielkie, zabezpieczamy szew za pomocą naszycia płata sieci. W przypadkach ran dużych lub licznych otworów jelita robimy typową resekcję i zespolenie koniec do końca, a prócz tego przetokę kałową. Read more „Zaopatrzenie uszkodzenia jelita grubego”

Objawia sie to stawianiem sie wzdetych petli jelita lezacych w srodkowej czesci brzucha

Objawia się to stawianiem się wzdętych pętli jelita leżących w środkowej części brzucha. Stawianie się można prześledzić aż do prawego dołu biodrowego; 3) stale w tym samym miejscu brzucha utrzymujący się odgłos Opukowy metaliczny, zależny od znacznego rozdęcia jelita doprowadzającego, przemawia za siedzibą zwężenia w jelicie grubym, ponieważ pętle jelita cienkiego nie są zazwyczaj tak silnie rozdęte, by mógł powstać odgłos opukowy metaliczny; 4) jeżeli wzdęta pętla wychodzi z okolicy lewego dołu biodrowego i sięga swym szczytem daleko ku górze i w prawo, to zwężenie znajduje się w dolnej części okrężnicy esowatej; 5) ponieważ wsysanie jest najwybitniejsze w jelicie cienkim, zwłaszcza ,w górnej jego części, przeto ilość moczu w zwężeniu jelita cienkiego jest zmniejszona, w zwężeniu zaś jelita grubego prawidłowa; 6) w zwężeniu jelita cienkiego stwierdza się znaczną indoksylurię jako wyraz wsysania się indolu powstającego w większej- ilości wskutek działania soku trzustkowego na zalegające białko zawartości jelitowej powyżej zwężenia. W zwężeniu jelita grubego ilość indoksylu w moczu Jest prawidłowa, Zachowanie się ilości moczu i indoksylu w moczu nie ma znaczenia różnicowego, gdy do zwężenia jelita grubego dołączy się zapalenie otrzewnej, ono bowiem przebiega ze zmniejszeniem ilości moczu i -ze znaczniejszą indoksylurią; 7) w. określeniu siedziby zwężenia dopomaga stwierdzenie przyczyny wywołującej, np. wykrycie guza, przebyte zapalenie wyrostka robaczkowego, zwłaszcza jeżeli okres pooperacyjny przebiegał z przewlekłym ropieniem. Read more „Objawia sie to stawianiem sie wzdetych petli jelita lezacych w srodkowej czesci brzucha”

Czasami mozna wnosic o zwezeniu na podstawie badania radiologicznego pustego

Czasami można wnosić o zwężeniu na podstawie badania radiologicznego pustego, to znaczy przed podaniem choremu papki kontrastowej oraz przed wlaniem zawiesiny barowej przez odbytnicę. Za zwężeniem jelita przemawia w wątpliwych przypadkach stwierdzenie w takim badaniu dużej ilości gazów w rozszerzonej pętli jelitowej. Rozpoczynające się zwężenie jelita cienkiego objawia się w badaniu radiologicznym tym, że cień całkowity kątnicy pojawia się późno; nie wcześniej niż w 7 godzin po spożyciu papki, oraz tym, że nie: które pętle jelita cienkiego są bardzo dobrze widoczne i ich cień utrzymuje się długo. Pętle przed zwężeniem są rozszerzone i zawierają płyn z powietrzem nad nim. W znaczniejszych zwężeniach jelita cienkiego oraz grubego cień papki może utrzymywać się przed miejscem zwężonym nawet przez kilka dni. Read more „Czasami mozna wnosic o zwezeniu na podstawie badania radiologicznego pustego”

W przypadkach zwezenia w okolicy zgiecia sledzionowego okreznicy na tle zrostu koncowej

W przypadkach zwężenia w okolicy zgięcia śledzionowego okrężnicy na tle zrostu końcowej. części okrężnicy poprzecznej z początkową częścią okrężnicy zstępującej (choroba Payra) zawiesina kontrastowa doszedłszy do górnego końca okrężnicy zstępującej zatrzymuje się tutaj na czas dłuższy i tylko powoli przechodzi do okrężnicy poprzecznej, tak iż na ekranie zarysowują się obok siebie dwie pętle jelitowe, przebiegające równolegle i nie dające się od siebie oddzielić. Określenie przyczyny zwężenia jelit opiera się na dokładnie zebranych wywiadach, wynikach badania przedmiotowego z badaniem kału włącznie i na uwzględnieniu siedziby zwężenia. Przyczyną zwężenia jelita cienkiego tylko rzadko bywa rak, zwężenia w odbytnicy są często pochodzenia kiłowego, a w jelicie cienkim i w kątnicy – pochodzenia gruźliczego. Liczne zwężenia jelita przemawiają przeciwko nowotworowemu ich pochodzeniu. Read more „W przypadkach zwezenia w okolicy zgiecia sledzionowego okreznicy na tle zrostu koncowej”

Dowód nizszy jest lepszy – cholesterol LDL i IMPROVE-IT AD 3

Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, i in. Zmniejszenie stężenia białka C-reaktywnego i cholesterolu LDL oraz częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych po rozpoczęciu rozuwastatyny: prospektywne badanie z badania JUPITER. Lancet 2009; 373: 1175-1182 Crossref Web of Science Medline
9. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, i in. Read more „Dowód nizszy jest lepszy – cholesterol LDL i IMPROVE-IT AD 3”

Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 6

Współczynniki zagrożenia były na ogół najniższe dla wszystkich kategorii zgonów wśród uczestników grup BMI, którzy byli w 25 percentach od 25 do 49 lub od 5 do 24 percentyli BMI. W obliczeniach ryzyka zgonu z całkowitej przyczyny sercowo-naczyniowej w różnych okresach obserwacji i 10-letnich odstępach, związek między śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych a zwiększonym BMI był widoczny po 10 latach obserwacji (współczynnik ryzyka, 2,0; 95% CI, 1.1 do 3.9) i był bardziej wyraźny w okresie obserwacji od 30 do 40 lat (współczynnik ryzyka, 4,1; 95% CI, 3,1 do 5,4) (Tabela S5 i Rys. S3 w Dodatku uzupełniającym). Ryzyko było stale wysokie w przypadku zgonu z powodu choroby wieńcowej w całym okresie obserwacji.
W analizie wartości bezwzględnych BMI, u osób z BMI w zakresie od 20,0 do 22,4 wystąpiło większe ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej niż u osób z BMI w zakresie od 17,5 do 19,9 (współczynnik ryzyka, 1,2; 95% CI, 1,1 do 1.4) (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Ryzyko zgonu z powodu udaru, nagłej śmierci i całkowitych przyczyn sercowo-naczyniowych (wraz z przyczynami bezobjawowymi i wszystkimi przyczynami) również wzrosło, zaczynając od BMI 22,5 i wzrastając bardziej stromo wśród osób wyjątkowo otyłych z powodu śmierci specyficznej dla układu sercowo-naczyniowego. Wykorzystaliśmy wielowymiarowe modele spline, aby oszacować, że minimalne ryzyko zgonu z powodu udaru, nagłej śmierci i przyczyn sercowo-naczyniowych było wśród uczestników, którzy mieli wartości BMI odpowiednio 19,8, 19,3 i 18,3, podczas gdy związek ze śmiercią z powodu choroby wieńcowej był oceniany w całym zakresie grup BMI-percentyla. Read more „Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 6”