Ruchy jelit mozna stwierdzic nieraz juz ogladaniem brzucha

Kolce towarzyszy zazwyczaj kruczenie w brzuchu, zwłaszcza pod koniec napadu trwającego zwykle parę minut z tym, że po pewnym czasie kolka powraca. Napad zależy od wzmożonych ruchów robaczkowych przerosłych pętli jelita doprowadzającego, które mają za zadanie przetłoczyć zawartość jelitową przez zwężone miejsce. Ruchy jelit można stwierdzić nieraz już oglądaniem brzucha, zwłaszcza jeżeli podrażnić go zimnym przedmiotem lub lekkim oklepywaniem. Poznaje się je po naprzemiennym wypuklaniu się i zapadaniu pewnych okolic brzucha, zależnie od siedziby zwężenia, a obmacywaniem – po naprzemiennym sztywnieniu i rozluźnianiu się doprowadzającego jelita (stawianie się jelita). Stawianie się jelita jest tym wydatniejsze, im zwężenie jelit rozwija się powolniej. Read more „Ruchy jelit mozna stwierdzic nieraz juz ogladaniem brzucha”

Czynnik zatykajacy swiatlo jelita moze byc nawet sam przez sie niewystarczajacy, by wywolac niedroznosc

Od wewnątrz mogą wywołać niedrożność jelita kamienie jelitowe, wytwarzające się po używaniu niektórych trudno rozpuszczalnych albo nierozpuszczalnych leków, np. : bizmutu, megnezji, węglimów i fosforanów wapniowych. Nadto przyczyną niedrożności mogą być kamienie szelakowe u lakierników pijących politurę zamiast wódki, ciała obce (monety, pestki od owoców, części sztucznego uzębienia, resztki pokarmowe, np. cebulka czosnkowa – przypadek Stanisława Ciechenourskiego, itp. ), połykane nieraz przez psychicznie chorych, sploty włosów u kobiet mających przyzwyczajenie gryźć i połykać swe włosy, kamienie kałowe, skłębione glisty, zwłaszcza glista ludzka, duże i średniej wielkości kamienie żółciowe, guzy jelita itd. Read more „Czynnik zatykajacy swiatlo jelita moze byc nawet sam przez sie niewystarczajacy, by wywolac niedroznosc”

Po paru dniach do tych objawów dolaczaja sie wymioty

Po paru dniach do tych objawów dołączają się wymioty. Pojawiają się one tym później, im dalszy jest niedrożny odcinek jelita. W niedrożności pętli bardziej oddalonej od żołądka pierwsze wymioty nastają nieraz dopiero po 5 dniach i później. Chory wymiotuje początkowo zwykłą zawartość żołądkową. Wkrótce pojawia się domieszka żółci, a następnie wymioty kałowe (miserere). Read more „Po paru dniach do tych objawów dolaczaja sie wymioty”

Dowód nizszy jest lepszy – cholesterol LDL i IMPROVE-IT AD 3

Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, i in. Zmniejszenie stężenia białka C-reaktywnego i cholesterolu LDL oraz częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych po rozpoczęciu rozuwastatyny: prospektywne badanie z badania JUPITER. Lancet 2009; 373: 1175-1182 Crossref Web of Science Medline
9. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, i in. Read more „Dowód nizszy jest lepszy – cholesterol LDL i IMPROVE-IT AD 3”

Zapobieganie nowotworom po niesprowokowaniu zakrzepów – mniej znaczy wiecej AD 2

Dodatkowe badania prawdopodobnie nie przyniosą korzyści i mogą spowodować szkody, narażając pacjenta na niepotrzebne promieniowanie. Przez dziesięciolecia przekonaliśmy się, że robienie więcej jest lepsze dla naszych pacjentów. W tym kontekście i wielu innych klinicystów dobrze byłoby przypomnieć upomnienie Roberta Browninga, przekazując głos tytułowego nieudanego malarza w jego wierszu Andrea del Sarto: A jednak o wiele mniej, o wiele mniej, … – o wiele mniej! Cóż, mniej znaczy więcej. Read more „Zapobieganie nowotworom po niesprowokowaniu zakrzepów – mniej znaczy wiecej AD 2”

Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 8

Wnioskowanie to znajduje potwierdzenie w naszych odkryciach, że istnieje stopniowy wzrost ryzyka zgonu, począwszy od średniego normalnego zakresu młodzieńczego BMI (od 50. do 74. percentyla) i że wysoki normalny zakres BMI (75 do 84 percentyla) był powiązany ze współczynnikami ryzyka 2,2 dla choroby niedokrwiennej serca i 1,8 dla całkowitych przyczyn sercowo-naczyniowych. Nasze odkrycia wydają się zapewniać związek między świeckimi tendencjami w nadwadze nastolatków i umieralnością wieńcową w ostatnich dziesięcioleciach. W przeciwieństwie do gwałtownego spadku wskaźnika zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród starszych grup wiekowych śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród młodych dorosłych nie zmniejszyła się, a spadek ten zwolnił w kilku rozwiniętych krajach.
W jaki sposób dorastający wskaźnik masy ciała wpływa na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u dorosłych. W naszym badaniu nie mogliśmy kontrolować istotnych czynników ryzyka (np. Read more „Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 8”

Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku.

Przeciwciała te były związane z obiektywną odpowiedzią u 30 do 40% pacjentów, przy czym większość odpowiedzi była trwała. W dwóch badaniach III fazy wykazano wyższą skuteczność niwolumabu w porównaniu z chemioterapią u wcześniej nieleczonych pacjentów z guzami BRAF typu dzikiego9 lub u pacjentów z mutacjami lub guzami BRAF typu dzikiego po progresji podczas leczenia ipilimumabem oraz u pacjentów z nowotworami dodatnimi w przypadku mutacji BRAF, po progresji podczas leczenia inhibitorem BRAF.10 Podobne wyniki zaobserwowano w fazie 2. próby pembrolizumabu w porównaniu z chemioterapią.11 Ostatnio pembrolizumab wiązał się z dłuższym czasem przeżycia bez progresji choroby i ogólną przeżywalnością oraz wyższymi odsetkami odpowiedzi niż te związane z leczeniem. z ipilimumabem w badaniu III fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.12 Wyniki badania drugiej fazy, w którym porównywano łączne niwolumab i ipilimumab z samym ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem BRAF typu dzikiego, wykazały obiektywne wskaźniki odpowiedzi wynoszące 61% w terapii skojarzonej i 11% w monoterapii, z całkowitymi odpowiedziami w 22% i % pacjentów odpowiednio.13 Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem w stopniu 3. lub 4. zgłaszano u 54% pacjentów w grupie skojarzonej iu 24% pacjentów w grupie otrzymującej ipilimumab. Okazuje się, że ekspresja ligandu PD-1, PD-L1, przynosi większe korzyści z monoterapii anty-PD-19,10, ale nie z kombinacją terapii anty-PD-1 i anty-CTLA-4.13, 14 Jednak nie ustalono jeszcze skutecznych punktów odcięcia dla określenia ekspresji PD-L1 i przydatności klinicznej. Read more „Połączone Niwolumab i Ipilimumab lub monoterapia w nieleczonym czerniaku.”

Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia cd 6

Wynik ten był spowodowany głównie mniejszą częstością zawału mięśnia sercowego. Ponadto częstość pierwszego punktu końcowego skuteczności klinicznie sterowanej rewaskularyzacji docelowej była znacznie mniejsza w przypadku stentu powlekanego lekiem niż w przypadku gołego metalowego stentu. Badanie zostało zaprojektowane z zamiarem zarejestrowania pacjentów, którzy zostali uznani za osoby z wysokim ryzykiem krwawienia lub z jakiegokolwiek powodu uznawani byli za kandydatów do przedłużonego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Zgodnie z oczekiwaniami w tej populacji wysokiego ryzyka, pomimo krótkiego przebiegu podwójnej terapii przeciwpłytkowej, odsetek krwawień był wysoki (7,2% pacjentów spełniających kryteria typu BARC od 3 do 5 krwawień) i był podobny w obu grupach. Natomiast wskaźnik dużego krwawienia wahał się od 0,6% do 2,8% w pierwszym roku po PCI w badaniach obejmujących pacjentów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, którzy otrzymywali podwójną terapię przeciwpłytkową przez dłuższy czas.13-15
Godne uwagi jest to, że 64% uczestników badania zostało uznanych za osoby z wysokim ryzykiem krwawienia, szczególnie ze względu na wiek; wielu takich pacjentów może nie być uważanych za wymagających skróconego przebiegu podwójnej terapii przeciwpłytkowej w rutynowej praktyce klinicznej. Wybraliśmy wiek 75 lat, aby zdefiniować populację o zwiększonym ryzyku krwawienia, ponieważ była to często stosowana wartość odcięcia w dużych badaniach dotyczących krwawień związanych z leczeniem przeciwpłytkowym oraz w badaniach skupiających się na czynnikach ryzyka krwawienia po PCI.16-18.
Częstość zawału mięśnia sercowego była istotnie niższa w grupie stentów powlekanych lekiem niż w grupie nagich metal-stentów. Read more „Nie zawierające polimerów powlekane lekiem stenty wieńcowe u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia cd 6”