W przypadkach postrzalu przenikajacego z wlotem pocisku w okolicy ledzwowo-krzyzowej

W przypadkach postrzału przenikającego z wlotem pocisku w okolicy lędźwowo-krzyżowej, lecz bez wylotu, badanie radiologiczne dostarcza zazwyczaj danych obiektywnych; jeżeli mamy w tych przypadkach objawy otrzewnowe, badanie radiologiczne daje odpowiedź, czy pocisk znajduje się wewnątrzotrzewnowo, czy zewnątrzotrzewnowo, a tym samym, czy odczyn otrzewnej jest- następstwem uszkodzenia jamy otrzewnowej, czy tylko powstania krwiaka pozaotrzewnowego. W przypadkach nasuwających wątpliwości dwugodzinna obserwacja krytyczna tętna i zachowania się powłok brzusznych może nas niekiedy powstrzymać od zbędnego otwarcia jamy brzusznej. [patrz też: kolejka sanatorium, portal medyczny dla lekarzy, spodnie ciążowe allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: kolejka sanatorium portal medyczny dla lekarzy spodnie ciążowe allegro