Występowanie otępienia w ciągu trzech dekad w badaniu Framingham Heart cd 5

Średnio od 1977 r. Obserwuje się spadek częstości występowania demencji o 20% na dekadę (współczynnik ryzyka, 0,80, 95% CI, 0,72 do 0,90). Spadek zachorowalności na chorobę Alzheimera nie był znaczący (P = 0,052 dla trendu), natomiast spadek częstości występowania otępienia naczyniowego okazał się szybszy niż w chorobie Alzheimera (P = 0,004 dla trendu), chociaż analizy podtypy demencji opierają się na mniejszych liczbach niż analizy dotyczące ogólnej demencji. Nie było dowodów sugerujących, że interakcja pomiędzy epoką a wiekiem, płcią lub statusem APOE .4 wpłynęła na czasowe tendencje w częstości występowania demencji (P> 0,10 dla wszystkich porównań), ale interakcja między epoką a poziomem istotny efekt (P = 0,03). Uwarunkowane analizy wykazały, że spadek częstości występowania demencji był ograniczony do kohorty osób z wyższym wykształceniem, ze średnim spadkiem ryzyka o 23% na dekadę (współczynnik ryzyka, 0,77, 95% CI, 0,67 do 0,88) ; w kohorcie osób, które nie miały dyplomu ukończenia szkoły średniej, nie zanotowano spadku (Tabela 3). Tabela 4. Tabela 4. Tempalne tendencje w zachorowalności na demencję, skorygowane o poziom wykształcenia, czynniki ryzyka naczyniowego w wieku średnim i choroby sercowo-naczyniowe. Dostosowanie naczyniowych czynników ryzyka, które były obecne w stanie wyjściowym lub w wieku średnim, nie zmieniło znacząco naszych wyników (Tabela 4). i patrz tabele S10 i S11 w Dodatku Uzupełniającym). Korekta dotycząca istniejącego i incydentu udaru oraz innych chorób sercowo-naczyniowych również doprowadziła do niemal niezmienionych szacunków. Było to prawdą, mimo że ryzyko demencji po udarze zmniejszyło się z czasem. W pierwszej epoce ryzyko otępienia u osób, które przeszły udar, było prawie 9-krotnie wyższe od ryzyka u osób, które nie przeszły udaru, ale w czwartej epoce ryzyko było mniejsze niż 2-krotnie wyższe ( P = 0,06 dla interakcji) (patrz Tabela S12 w Uzupełniającym dodatku). Podczas gdy wpływ środków fizjologicznych (np. Wzrost ciśnienia krwi o 10 mm Hg) na ryzyko demencji był identyczny w różnych epokach, niekorzystny wpływ niewydolności serca i migotanie przedsionków był mniejszy w trzeciej epoce niż podczas pierwszej (P <0,10 dla interakcji), ale ten efekt nie wyjaśniał całkowicie obserwowanych spadków częstości występowania demencji.
Dyskusja
Wyniki badania Framingham Heart wykazały progresywny spadek częstości występowania demencji w ciągu trzech dekad. Ten czasowy trend i równoległe polepszenie stanu zdrowia układu krążenia w czasie zaobserwowano tylko w kohorcie osób, które posiadały co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej. Rosnące poziomy edukacyjne mogły przyczynić się do 5-letniego opóźnienia, które obserwowaliśmy w średnim wieku w momencie wystąpienia demencji klinicznej. Jednak odsetek uczestników, którzy nie mieli dyplomu ukończenia szkoły średniej był niski w dwóch ostatnich epokach, co ograniczyło głębsze badanie tendencji w zakresie występowania demencji w tej podgrupie.
Niewiele badań może dokładnie śledzić występowanie demencji w czasie, a nasze badania dostarczają wiarygodnych dowodów świadczących o tendencji spadkowej. Dane z Rochester, Minnesota, wykazały 30% spadek skorygowanej pod względem wieku częstości występowania otępienia podczas drugiej dekady, którą badali (1985-1994), ale nie zaobserwowano znaczącego trendu, gdy rozważano cały okres badania (1975-1994). 7 Ponadto w tym badaniu na oszacowanie częstości występowania demencji mogły mieć wpływ zmiany w praktyce klinicznej i kryteria diagnostyczne dla demencji w czasie, ponieważ ustalenie zdarzeń uzyskano poprzez powiązanie z dokumentacją medyczną, a nie z wykorzystaniem standardowych protokołów.
[hasła pokrewne: skuteczne sposoby na opryszczkę, rybi kolagen, perforacja zęba ]

Powiązane tematy z artykułem: perforacja zęba rybi kolagen skuteczne sposoby na opryszczkę