Wzdecie jest najznaczniejsze w miejscu niedroznosci

Badanie przedmiotowe brzucha stwierdza miejscowe wzdęcie(tneteorismus localis e stasi}, zależne od uniemożliwienia przechodzenia gazów do dolnej części jelit oraz do wzmożonego ich wytwarzania się powyżej przeszkody wskutek rozkładu zalegającej zawartości. Wzdęcie jest najznaczniejsze w miejscu niedrożności. Rozwija się ono powoli i w początkowym okresie jest stosunkowo nieduże, sprawa bowiem, w przeciwieństwie do niedrożności 1- zadzierzgnienia, przebiega bez zaburzenia krążenia w krezce, a zatem i bez zakłócenia odżywiania jelit, wskutek czego wsysanie gazów w jelicie początkowo nie ulega zaburzeniu. Dopiero w dalszym przebiegu w miarę coraz większego rozciągnięcia jelita pogarsza się wsysanie i powstaje nie stosunek między ilością wytwarzających się gazów a ich wsysaniem. Wskutek tego wzdęcie zwiększa się i staje się rozleglejsze, jeżeli powłoki brzuszne nie, są napięte. W razie dużego napięcia tłoczni brzusznej wzdęcie brzucha będzie zamaskowane przez to, że rozdęte pętle unoszą ku górze przeponę. Prócz miejscowego wzdęcia brzucha, stwierdza się wzmożone ruchy robaczkowe powyżej miejsca niedrożności. Najwybitniej stawianie się jelit jest wyrażone w niedrożności powstającej na tle powoli rozwijającego się zwężenia jelit, wtenczas bowiem niedrożność przebiega ze znacznym przerostem mięśni. doprowadzającego jelita. [patrz też: perforacja zęba, jelito biodrowe, rybi kolagen ]

Powiązane tematy z artykułem: jelito biodrowe perforacja zęba rybi kolagen